Integritetspolicy

September 2021

Det är därför vi behöver din personliga information

Vi på 360 FIX bryr oss om våra kunder och vi hoppas att du kommer att njuta av vår service idag och i framtiden. Tjänsten består av teknisk support, teknisk installation eller Handyman -arbete i ditt hem eller på din arbetsplats. Vi vill ge dig en så automatisk och papperslös upplevelse som möjligt. För att göra detta sparar vi din personliga information. Personuppgifterna används i samband med att vi kommunicerar med dig. Vi kommer nedan att beskriva hur vi samlar in, lagrar, delar och använder din personliga information. Vi kommer också att beskriva hur du kan kontrollera, erhålla och begära att vi tar bort dina personuppgifter. Sekretessen och säkerheten för dina personuppgifter är mycket viktig för oss, både idag och i framtiden.

Hantering av personuppgifter

Nedan beskriver vi hur dina personuppgifter hanteras av 360 FIX. Policyn för hantering av personuppgifter gäller tjänsten som 360 FIX tillhandahåller idag och alla tjänster som 360 FIX kan erbjuda i framtiden. Om nya tjänster innebär en förändring av hur vi samlar in och behandlar personuppgifter kommer vi att uppdatera detta dokument.

Detta dokument säkerställer att du vet vilken personlig information vi samlar in om dig, varför vi samlar in den och vem vi delar den med och hur vi använder informationen för att ge dig en bra kundupplevelse. Dokumentet förklarar också vilka rättigheter du har angående dina personuppgifter.

Dataskyddsförordning (GDPR)

Den nya EU -lagen som kallas dataskyddsförordningen eller ”GDPR” reglerar företagens hantering av dina personuppgifter. Detta ger dig rätten att:

 • Få åtkomst till de personuppgifter vi behandlar för att utföra tjänster åt dig;
 • Få en kopia av din personliga information;
 • Begära att vi ändrar eller uppdaterar din personliga information om den är felaktig;
 • Begära att vi permanent eller tillfälligt avbryter behandlingen av dina personuppgifter;
 • Begär att vi slutar använda och / eller radera din personliga information.

 

Om du har några frågor om din integritet, dina rättigheter eller hur du utövar dem, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud genom att maila [email protected].

Personuppgifter vi samlar in

När du beställer tjänsten behövs personlig information för att kunna utföra tjänsten. All personlig information vi samlar in krävs för att vi ska kunna leverera en kvalitativ tjänst.

I punkterna nedan beskriver vi kategorierna av personuppgifter som vi samlar in och använder:

Kategori av personuppgifter

Beskrivning av kategori:

 • För- och efternamn: Att veta vem som beställt, så att vi kan adressera dig med namn och att fakturan kommer till rätt adress.
 • Personnummer: Används för kreditkontroll, faktura och när du vill ha ROT & RUT -avdrag.
 • Utan personnummer kan 360 FIX inte ge ROT & RUT -avdrag.
 • E -postadress: Används för att mäta kundnöjdhet och för att skicka ut månatliga brev med information, nyheter och erbjudanden.
 • Telefonnummer: Används när 360 FIX-anställda bokar tid med dig och när 360 FIX-kundservice vill kontakta dig för uppföljning eller för att informera om service eller om 360 FIX-operationer.
 • Gatuadress: Används för fakturor och så att 360 FIX -personal kan hitta dig.
 • Postadress: Används för fakturor och så att 360 FIX kan ringa tekniker som tar uppdrag i din närhet.
 • Typ av ärende: Vi sparar ärendet för att kunna hjälpa dig med kvalitativ hjälp om ett följdfel eller liknande skulle uppstå eller om du har en följdfråga.
 • Transaktionshistorik: För att vi ska kunna följa upp dina betalningar och ge dig service vid eventuella klagomål eller frågor angående de uppdrag vi har utfört åt dig.


Delning av din personliga information

Vi har kategoriserat mottagarna av dina personuppgifter som samlas in eller genereras när du beställer ett uppdrag från 360 FIX.

Mottagarkategorier och anledning till delning

Service Providers

360 FIX engagerar tekniska tjänsteleverantörer som tillhandahåller den tekniska infrastruktur som behövs för att tillhandahålla tjänsten. Detta gäller i synnerhet värd-, lagrings-, hanterings- och underhållsleverantörer för vårt affärssystem där alla personuppgifter lagras. Vi förbehåller oss rätten att anlita marknadsförings- och reklampartners i framtiden för att visa dig mer personligt anpassat innehåll eller för att hjälpa oss förstå din användning av tjänsten för att kunna erbjuda dig en bättre service. Vi kan också dela personlig information med utvalda marknadsförings- och reklampartners för att skicka 360 FIX -marknadsföringskommunikation.

Partnarsamarbeten

Om du köper eller beställer tjänsten från en tredje part (en av våra partners) delar vi personlig information med tredje part för att hantera din beställning och för att utföra tjänsten. Tredje part kan också få tillgång till det aktuella uppdraget för att delta i status, bokning av tid och inlämnade bedömningar.

Polis och dataskyddsmyndigheter

Vi delar dina personuppgifter när vi i god tro tror att det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla skyldigheter enligt lag eller svara på en giltig rättsprocess.

Datalagring och borttagning

På din begäran raderar eller anonymiserar vi dina personuppgifter, såvida vi inte är lagligt berättigade eller skyldiga att behålla vissa personuppgifter, inklusive i följande situationer:

 • Om det finns ett olöst problem med ditt konto, t.ex. utestående betalningar på ditt konto eller olösta fordringar eller tvister.
 • Om vi måste lagra personuppgifter för våra juridiska, skatte-, revisions- och redovisningsskyldigheter.
 • Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du kontakta Datainspektionen.

 

Överför till andra länder

360 FIX kan använda en underleverantör för att behandla dina personuppgifter med tredje part i andra länder än det land där du bor eller dela dina personuppgifter med dem. Din personliga information kan därför omfattas av sekretesslagar som skiljer sig från lagarna i det land där du bor.

Personuppgifter som samlas in inom EU och i Schweiz kan överföras till och behandlas av tredje part i ett land utanför EU och Schweiz. I sådana fall ska 360 FIX säkerställa att överföringen av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande sekretesslagar och särskilt att lämpliga avtalsmässiga, tekniska och organisatoriska åtgärder har fastställts, t.ex. standardavtalsklausulerna godkända av Europeiska kommissionen.

Småkakor

360 FIX använder så kallade cookies och annan liknande teknik för att se hur våra digitala tjänster används och för att anpassa användarupplevelsen.
Cookies består av små textfiler och är ett mycket vanligt verktyg på internet. Cookies läses och lagras av webbläsaren i den utrustning som används för att besöka webbplatserna. 360 FIX -kunder och Fixers godkänner användningen av cookies.
Användaren kan ställa in sin webbläsare för att blockera cookies och kan ta bort redan lagrade cookies. Detta kan i vissa fall försämra webbplatsens funktionalitet och upplevelse.

Ändringar

Om vi gör betydande ändringar avseende hanteringen av personuppgifter, kommer vi att informera dig via post eller e-post.